Šta mogu da očekujem za vreme Rekonektivnog tretmana?

“Svako drugačije doživljava i prima Rekonektivno isceljivanje. Često se dešava da klijent prijavi da se isceljenje dogodilo odmah, u samo jednoj seansi, a ponekad je za isceljenje potrebno više vremena. Ako imate sreće, vaše isceljenje doći će u obliku kakvom ga očekujete. A ako zaista imate sreće, vaše isceljenje će …

Kakva je razlika između Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije?

“U osnovi, razlika između Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije je u nameri. Namera Rekonektivnog isceljivanja u suštini je isceljenje, bilo na fizičkoj, mentalnoj, emotivnoj, duhovnoj ili bilo kojoj drugoj ravni; dok namera Rekonekcije jeste da nas uvede u punoću naše nerazdvojive veze sa univerzumom, a to se postiže kroz dve seanse, …

Pitanja i odgovori – Dr Erik Perl

U ovom odeljku ćemo Vam predstaviti najčešće postavljana pitanja zainteresovanih klijenata i odgovore na njih od strane Dr Erika Perla: Šta mogu da očekujem za vreme Rekonektivnog isceljivanja ili Rekonekcije? Kako najbolje da se pripremim za seansu? Šta da učinim da bih omogućio postizanje najboljeg rezultata? – Svako drugačije doživljava …