Category : Lunarni kalendar

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza “padajući izbočeni Mesec” – lunarni dani 19, 20, 21, 22)

19. lunarni dan: “Pauk”, “Mreža”

Ovog lunarnog dana Više Sile proveravaju čoveka da li je čvrst. Tu proveru treba izdržati, inače ćete izgubiti sve, što ste postigli u prethodnim lunarnim danima. Treba pokazati sve, za šta ste sposobni, koliko iskreno ispoljavate staloženost, strpljenje i milosrđe prema ljudima oko sebe i da li pravilno reagujete na nastale poteškoće.

***

Čovek se proverava, koliko je spreman da se bori za ono što u životu smatra vrednim, da li mu je do toga stvarno stalo, ili su to samo prazne reči, samoobmana. Rezultat je, da ovaj lunarni dan jake čini još jačim, a slabe još slabijim.

***

Danas se ukazuje mogućnost razlikovanja svojih misli, od misli nametnutih sa strane. Lunarni dan upozorava na opasnost ne samo da upadnete u tuđu mrežu, već i da sebi potčinite druge ljude. Treba biti na oprezu i potruditi se da se udaljite od ljudi, situacija, iluzija i obmana, koje mogu da zamrse vaše misli i život u celini. Zato ovaj lunarni dan smatraju teškim, satanskim. Otuda proističe i simbol dana – pauk i mreža.

***

Ovog lunarnog dana Mesec je pun, zato su mnogi čarobnjaci (vrači) koristili ovaj dan za svoja “crnomagijska“ dejstva. Uključuju se i uspostavljaju astralni kontakti, kako u našem svetu tako i u drugim svetovima. Danas treba biti budan i veoma oprezan, da ne bi dospeli u astralne mreže.

***

Lunarni dan je povezan sa individualnim stvaralaštvom, mogućnošću otkrivanja svih intelektualnih sposobnosti koje je sudbina dodelila čoveku. Danas se može saznati o budućnosti, uspešno sticati ezoterična znanja. Preporučuje se da se dan provede u kući.

***

Dan je povezan s moralnim čišćenjem duše i savesti. Razmislite o svojim postupcima: pokajte se, oprostite, oslobodite se laži, gordosti, tuđih misli. To je danas važno i zbog toga, što se s našeg ponašanja skida “astralna kopija“, koja se dalje rasprostire na naše okruženje. Ukoliko danas glavna crta našeg karaktera bude nemaran odnos prema svemu, tada se nemojte čuditi, kada posle par dana svi budu pljuvali na vas. Mi smo sami stvorili takav energetski šablon svog ponašanja i sada on privlači slično. Da bi se “izbrisala“ matrica lošeg ponašanja prema sebi moguće je samo u sledećam lunarnom mesecu i to po cenu velikih intelektualnih i voljnih napora.

***

Danas treba uraditi generalno spremanje u kući. Izbaciti sve suvišno. Pospremiti tamo, gde ste najmanje spremali. Dovesti u red sve što je moguće. To će obnoviti energiju u kući i omogućiti priticanje nove energije. Dopunski se može izvršiti “vatreno čišćenje“. Radi toga treba sesti blizu otvorene vatre i usredsređeno gledati u nju. U kući zapaliti sveću i sa njom obići oko kreveta, kroz sobe, stan ili kuću. Posebno “spalite“ plamenom sveće uglove i druge budžake, u kojima “voli“ da se nagomilava negativna energija.

***

Danas budite oprezni sa novim idejama i poznanstvima. Nije poželjno zaključivati ugovore – možete se upetljati u neispunjive obaveze. Ne pozajmljujte novac i ne vraćajte dugove. Zapamtite, da sve veze, dogovori, poznanstva, započeti u ovom danu, stiču dugovečnost. Tog dana posebno se sreću podmukli (lukavi) ljudi, koji iskusno pletu svoje mreže.

***

Danas je jedan od najkonfliktnijih dan u celom lunarnom mesecu. Dovoljna je samo jedna, neoprezna reč ili pogled, da bi se izazvao skandal ili svađa s ozbiljnim, čak tragičnim, posledicama. Čuvajte se pijanih ljudi, koji su sposobni da nanesu štetu vašem zdravlju, čak i da vas obogalje.

***

Organi dana – apendiks, sigmoidno crevo (debelo crevo), pupčani centar.

Minerali dana: labrador, ahat, morion, hematit, hrizolit, zeleni granat, olivin, uvarivit, crveni oniks.

***

Snovi tog dana mogu da vas uplaše, ali su prazni.

***

Ljudi rođeni u ovom danu imaju mnoga iskušenja, skloni su pijanstvu i usamljenosti. Međutim ukoliko na vreme pobede svoje zablude, poroke i gordost, stiču mudrost i dugovečnost.

 

20. lunarni dan: “Orao”

Veoma važan dan u duhovnom smislu: dan obojen svetlo-plavom bojom, dan duhovnosti, kada se uključuje veoma fina vizija (priviđenje). To je moćan dan: priključivanje na učitelja, kao i na fine materijalne Sile.

***

Energija dvadesetog lunarnog dana podstiče duhovni preobražaj svesti čoveka. Danas se možete bukvalno preporoditi na duhovnom planu. Zato je ovaj lunarni dan najbolji za duhovno prosvetljavanje čoveka i duhovnu inicijaciju. Danas je dobro čitati duhovne i moralne knjige. Upravo tako je postupala većina Velikih Svetih ljudi.

***

Dan je namenjen za aktivna, odlučna, prodorna dejstva. Simbol orla označava, da sada možete svojim umom baciti pogled na svoje životne probleme i rešiti ih. Radi toga je potrebno shvatiti povezanost između problema i okolnog sveta. Još su veliki duhovni učitelji govorili: “ Ne gledajte na stvari, već na vezu između njih, i tada će vam se otkriti istina“. Dvadeseti lunarni dan omogućava da propratite vezu između događaja, koji se dešavaju. I onaj, ko uspe da to iskoristi, stiče mnogo koristiti ne samo na duhovnom planu, već i materijalnom.

***

Danas treba savladati i svoj strah i bez bojazni zakoračiti u neizvesnost. Strah je najveći i najozbiljniji protivnik ovog lunarnog dana. Radi postizanja uspeha njega obavezno treba savladati. Ali, strah se ne sme potpuno ugušiti, inače će jednostavno otići u dubinu podsvesti i tamo će ostati. Njega treba promeniti, pretvoriti iz neprijatelja u druga.

***

Ovog dana više se troši životna energija, pa zato ne činite ništa, što bi je dopunski rashodovalo – intenzivni i dugotrajni treninzi, energično lečenje itd. Usmerite snažnu energiju lunarnog dana na preobraženje svoje ličnosti, na duhovno uzdizanje.

***

Danas su povoljni: bilo kakvi poduhvati, druženje s istomošljenicima, stupanje na odgovornu dužnost, donositi važne odluke, operacije s novcem, promena radnog mesta, sticanje stana, stvaralaštvo, umetnost, obavljanje kućnih poslova.

***

Iskoristite dan za sticanje novih poznanstava, uspostavljanje prijateljskih veza, posete prijateljima. Ali pri tom, ne treba obraćati pažnju na reči I na same ljude, već na veze između njih, I tada će se pred vama otkriti tajni, dubinski sloj čovečjeg druženja, iskreniji od verbalnog.

***

Ovog lunarnog dana zabranjena je oholost i ravnodušnost prema ljudima oko sebe.

***

Organi dana – gornji deo leđa, lopatice, trbušna maramica, ramena.

Minerali dana: crveni jaspis, planinski kristal.

***

Snovi su uglavnom slučajni. Ne nose korisnu informaciju. Međutim, može se naručiti potreban san.

***

Ljudi rođeni u ovom danu imaju stvaralački sklad uma, sklonost da budu lideri. Zato tokom života oni ističu sposobnosti da se izdignu iznad okoline, kako u dobrom, tako i u lošem smislu. Za njihov pravilan razvoj važno je da na početku života dospeju pod pozitivan uticaj, da bi se svo dobro, utemeljeno u njima, razvilo u punoj meri.

 

21. lunarni dan: “Krdo konja”, “Dvokolice”, „Pegaz“, „Hram“

Energija ovog lunarnog dana u čoveku budi želju za aktivnošću i stvaralaštvom, ubrzava proces ozdravljenja. Provedite dan aktivno. Lunarni dan vam daje šansu da nešto iz korena promenite u svom životu.

***

Svim stvaralačkim ličnostima (umetnicima, piscima, skulptorima, glumcima i slično) preporučuje se da ovaj dan maksimalno iskoriste. To je najpovoljnije vreme za stvaralčke večeri, koncerte, izložbe i slične poduhvate, koji su vezani za stvaralaštvo.

***

Nadahnuće će doći do svih, glavno je neispustiti ga i pravilno ga iskoristiti. Transformisati lunarnu energiju u stvaralački proces. Pri pravilnom korišćenju energije Meseca događaji mogu projuriti bukvalno rečeno kao konj. Ovog lunarnog dana treba da težite da budete čestiti i pravedni. Snažna energija dvadeset prvog lunarnog dana daje kletvama i zavetima, datim u tom lunarnom periodu, snagu, pa ih niie poželjno narušavati.

***

Korisna su zajednička zanimanja, koja objedinjuju ljude prema interesima, kao i sportska takmičenja.

***

Uočeno je da je ovog dana najbolje družiti se, prelaziti na novo radno mesto, menjati mesto stanovanja, putovati, odmarati se, raditi teške poslove, raditi u kući i čak razvoditi se. Energija ovog dana podržaće vas u donošenju odluke da idete napred.

***

Organi dana – jetra i kosna srž. Energija ovog dana ugnjetava krvotok i jetru. U vezi s tim korisno je upotrebljavati prirodne produkte sa kiselim ukusom i crveno obojene – jesti šargarepu (Daucus sativus) i piti njen sok, kljukvu (Oxycoccus palustris), cveklu, oskorušu (Sorbus aucuparia), nar. Izbegavajte produkte koji opterećuju jetru – masti i belančevine.

***

Minerali dana: pirit, cirkon, avanturin, obsidian.

Snovi nemaju poseban značaj.

***

 Ljudi rođeni u ovom danu imaju jako izraženu težnju prema liderstvu. Od njih često postaju tirani, koji gaze preko glava drugih. Oni treba da rade na svojim ambicijama i gordosti. Tada mogu postati čisti i pravedni ljudi.

 

22. lunarni dan: “Ganeša”

Dan mudrosti, tajnog znanja i njegovog korišćenja za dobro, sticanje snage kroz znanja, data u otkrovenjima. Mi stičemo sposobnost da “čitamo između redova“.

***

Uzgred rečeno, drugi simbol ovog lunarnog dana je “Svitak“ (knjiga). Danas je najbolje izučavati i koristiti nova znanja, čitati tajne drevne knjige i priključiti se opštem informacijom polju Zemlje, Vasione. Čak, posmatrajući neku scenu, ili slušajući nečiji razgovor, možemo dobiti odgovor na pitanje koje nas odavno uznemirava. Danas treba saznati budućnost (gatanje – to je uključivanje u tok, ono saopštava stanje vasione u datom trenutku, to je dan za korišćenje karata za gatanje). Ovog dana je dobro meditirati. Preporučuje se izučavati simbole i koncentrisati se na slike. Treba učiti druge, prenositi iskustvo, ispoljavati intelektualnu darežljivost.

***

Pored toga, ovo je dan kada čovek postiže svoje ciljeve, u izučavanju nauka i zanata, kao i za shvatanje svojih korena.

***

Danas, pre nego što progovorite, razmislite o tome, šta hoćete da kažete. Danas obratite pažnju na predloge, koji će vam biti upućeni. Oni zahtevaju izvesno preosmišljavanje i njih treba dobro razmotriti.

***

Danas pričuvajte slabine, krsne pršljenove i zglob kuka. Izbegavajte suvišno hlađenje tih delova tela i veće i naglo opterećenje u vidu neuobičajenih i neočekivanih pokreta.

***

Ovog lunarnog dana možete dobro jesti. Dajte prednost biljnoj hrani.

***

Organi dana – karlično bedreni pojas, krsta.

Minerali dana: plavi ahat, modri safir, plavi japis, svetloplavi nefrit.

***

Danas u snovima dolaze nova znanja i sugestije o tome, kako treba postupati. Ti snovi pomoći će vam da se promenite na bolje i da rešite mnoge probleme. Ali njih treba pravilno protumačiti. Snovi sanjani na današnji dan obično se ostvaruju.

 

padajuci-izboceni-mesec

@