Rekonekcija ~ Rekonektivno isceljivanje ~ Energy HealthCare
Category : Lunarni kalendar

Majanski pečat sudbine

Na dan svog rođenja svako od nas dobija svoje fizičko 3D telo i svetlosno 4D telo. Oba tela sastoje se od nekoliko vrsta energetskih slojeva čiju celinu prikazuje i dešifruje Majanski pečat sudbine – Orakl, kroz harmonijsku matricu – sveti kalendar Maja koji se zove Colkin.

orakl pecat sudbineMajanski pečat sudbine ili lični galaktički potpis se sastoji od pet Kin-ova, četiri različite vrste energije i jednog lunarnog tona čija vam zajednička kombinacija u vidu Orakla otkriva kojom energijom vibrirate i koja je vaša misija zbog koje ste sada na Zemlji.

Kin sudbine, takođe, u sebi sadrži arhetipsku suštinu koju nosite utisnutu duboko u sebi.

Postoji 260 jedinstvanih energetskih kombinacija – pečata i 21 Arhetip.

– Šta sve dobijate tumačenjem ličnog pečata sudbine?

Tumačenjem Orakla dobijate mnogo informacija kojima “u četiri oka” aktiviramo vašu kosmičku memoriju i na jedinstven način spoznajete sopstvenu energetsku suštinu, svetle osobine ličnosti, suštinu vašeg vodiča, vašu skrivenu snagu, saznajte vaše kvalitete, izazove, potencijale ali i vaše tamne strane koje je potrebno osvetliti, osvestiti, prihvatiti i pretvoriti u lične prednosti.

energetski slojevi sudbineDekodiranjem ostalih cikličnih energetskih slojeva dobijate duboki uvid u vaše suštine kao što je energija 13-to dnevnog vala u kojem ste rođeni, zatim energija začaranog zamka, energija meseca i godine rođenja. Sinergija svih ovih slojeva zapravo čini jedan “otisak” tj. neraskidivu i jedinstvenu energetsku celinu vašeg bića-tela sa kojom putujete kroz vreme i prostor.

Takođe, kroz posebnu matricu biće vam otkriven i dešifrovan pečat vaše Duše preko koje se naše trodimenzionalno energetsko telo povezuje sa višim dimenzijama i samim Izvorom.

Bićete još upoznati sa vaša četiri velika 13-to godišnja životna energetska ciklusa poznatim kao Zamak Sudbine koji vas informiše kako da “radom na sebi” pozitivna ili manje pozitivna ciklična iskustva iz prošlosti pretvorite u lične prednosti u vašoj bliskoj budućnosti.

Ovo drevno znanje vam pomaže da razumete zašto su ljudi oko nas takvi kakvi jesu; takođe, pomaže da prihvatimo sebe takvim kakvi smo, time uvećavamo svoju ličnu snagu. Saznaćete kakve suštinske kreativne veštine posedujete i koji je najbolji način da ih usavršavate; shvatićete da ste vi jedinstven dar samom životu, kao što smo to i svi mi.

Ukratko o seansi tumačenja Majanskog Pečata Sudbine:

Tokom kraćeg uvoda bićete, uživo, upoznati sa istorijom Majanskog Kalendara 13 luna / 28 dana, njegovim izgledom, sadržajem i svim prednostima koje nam on otkriva.

galakticki kompasNaredna 2 sata posvećujemo se tumačenju vašeg ličnog Orakla na materijalu štampanom samo za vas, koji sadrži oko 25 listova formata A4 u boji, u kojem se nalazi sistematski posloženo znanje drevnih i sadašnjih Maja.

Ukoričeni materijal u sebi sadrži sva, već, gore navedena tumačenja vaših ličnih energija i energetskih ciklusa koje svaki pojedinac nosi utkane u sebi, svojoj DNK. Dakle, kroz zanimljivu priču, slike i crteže, bićete inicirani u pozitivna Majanska znanja koja će vam pomoći da se uskladite sa prirodnom frekvencijom vremena kako bi primetili, razumeli, pratili i živeli sinhronicitete od kojih je sačinjena naša realnost.

Kome je ovo znanje namenjeno?

– Jednostavno, onima koji žele da stvari vide i razumenju drugačije 🙂 Duhovnim tragaocima za istinom, samospoznajom, avanturistima, ljudima slobodnog duha i otvorenog uma… Ovo znanje jeste za vas ako tražite dublju vezu sa sopstvenom Dušom i vašom ličnom Sudbinom. Ako tražite odgovore na pitanja kao što su: Ko sam ja, stvarno? Šta želim? Koja je moja duhovna svrha? Kako mogu da nađem slobodu umesto patnje?

 

Kada su specijalistu za kalendar 13 luna, Eden Sky pitali koje lične koristi ima od praćenja Colkin kalendara, ona je rekla: “Uvećana svesnost, osećaj unutrašnjeg vođstva, dublja harmonija sa tokom života i mir svog ličnog istinskog ritma, pojačan osećaj telepatije, porast iskustva sinhroniciteta, učešće u globalnoj porodici probuđenih, povezivanje našeg biomagnetnog polja i elektro-hemijskih kola sa Zemljinim i sa onim izvan, svesno povezivanje našeg srca sa prirodnom rukom ravnoteže.”

 

-> Još više detalja o Majanskom Colkin 13:20 kalendaru saznajte na linku ovde: www.lawoftime.org

~ ~ ~

Napomena: Izrada i tumačenje vašeg Majanskog pečata sudbine se zakazuje samo ličnim pozivom i to minimum 5 radnih dana unapred. Neophodno je pismeno dostaviti ime, prezime, dan, mesec i godinu rođenja na e-mail, SMS, Viber ili WhatsApp.

Uslovi za saradnju: 50% avansna uplata na račun po dogovoru pre započinjanja izrade Orakla i 50% po završetku kompletnog Orakla.

@