Category : Lunarni kalendar

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza “prva četvrtina, polumesec” – lunarni dani 8, 9, 10, 11)

8. lunarni dan: “Vatra”, “Požar”, “Pauni koji donose nesreću”

Boja crveno-crna (boja plamena koji se gasi), jer tom danu odgovara stihija “Vatre” u preobražavanju. Osmi lunarni dan predstavlja iskušenje, posle kojeg čovek postaje (kvalitativno) drugačiji kako na psihičkom, tako i na ćelijskom nivou.

Ovo je početak druge faze i dan promena. To, što je urađeno u prvoj fazi, sada prelazi u novo stanje. Energija dana usmerena je prema unutra. Spolja je moguća neka pasivnost. Zbog toga je osmi lunarni dan povoljan za odvijanje raznovrsnih, finih preobražaja i biohemijskih reakcija u čovečijem organizmu. Dan je povoljan za samokritičnost i unutrašnji rad nad sobom. Pošteno preispitajte svoju svest, radite na karakternim crtama.

***

Tokom ovog lunarnog dana moguća je izvesna emocionalna nestabilnost, mogu se javljati bezrazložne oscilacije raspoloženja, iz krajnosti u krajnost. Takvo stanje povezano je s prestrojavanjem ličnosti – stari misaoni procesi zamenjuju se novim ili se usavršavaju.

***

Želja za promenama i unutrašnja otvorenost prema svemu novom pomoći će vam da lako prebrodite te promene. Zato sve, što vam se desi osmog lunarnog dana, treba prihvatiti kao potrebno, kao neku Božju lekciju, koju obavezno treba naučiti. Tog dana ostanite gipki i sposobni, ne suprotstavljajte se promenama, inače može doći do veoma ozbiljnih komplikacija, kako na psihološkom planu, tako i na fizičkom nivou.

***

Dobro je pokajati se za učinjene grehe, a onima koji su nas uvredili i onima koji su nam nešto dužni – oprostiti. Ograničiti svoje prisustvo u velikim društvima i bučnim veseljima.

***

Osmog lunarnog dana nije poželjno ispoljavati gnev i nervirati se. Treba ostati spokojan i prema svemu se odnositi s razumnom ironijom.

***

Veoma je dobro kontaktirati s vatrom (sunce, sveća, vatra) – sedeti i gledati u nju, grejati se.

***

Ukoliko se bavite sastavljanjem lekovitih smesa, ovaj lunarni dan pomaže da se “stope” u jedinstvenu celinu raznovrsne lekovite trave, povećavajući njihovu efikasnost.

***

Danas je dobro sticati nekretnine, putovati, odmarati se. Dan ne odgovara za trpeze, sporove, brak.

***

Osmi lunarni dan nije povoljan za rad na zemlji. Smatra se da čovek tog dana “seje” u zemlju zrna neprijateljstva, mržnje, zlobe i nepravde.

***

Organi dana – želudac, periferni nervni sistem. Minerali dana: crveni granit, hrizolit, uvarovit, olivin, morion.

***

San ovog dana može biti ostvarljiv. U njemu možete videti nagoveštaje vaše istinske namene u životu. Onoga čime treba da se bavite. Možda ćete uspeti da shvatite, za izvršenje kojeg zadatka ste rođeni i koji je smisao vašeg života.

***

Ljudi rođeni u ovom danu su originalni, sposobni za prevrate, obnavljanje svog imidža i načina života. Od njih postaju odlični glumci i alhemičari.

 

9. lunarni dan: “Slepi miš”, “Mlečni put”

Deveti lunarni dan je prvi “težak” dan u lunarnom mesecu. Energija tog lunarnog dana ispoljava krajnje negativan uticaj na čoveka, koja se izražava u različitim iskušenjima i zabludama. Čovek može da sanja košmarne snove. Simbolično je to povezano s noći, uzbunom, strahom čiji je izraz – slepi miš.

***

Šta se u stvari dešava devetog lunarnog dana? Dolazi do ispoljavanja karme. Podsvesni ritmovi čoveka toliko se precizno sinhronizuju s ritmovima mesečeve energije, da se javlja situacija pri kojoj sve, na šta je čovek ranije zatvarao oči, izlazi na površinu. Iz dubine podsvesti na površinu isplivavaju svi nerešeni problemi, neostvareni kontakti, suzdržani gnev, mržnja itd. Spolja, odnosno fizički se to ispoljava u osećaju stezanja u grudima.

***

Pred čovekom se pokazuje njegova psihoemocionalna prošlost, koja zahteva “izlečenje”. A, “izlečenje” može biti samo jedno – izvršavanje toga, što je davno trebalo uraditi. Upravo tada, kada se to pojavilo. Zato se u devetom lunarnom danu ništa ne dešava slučajno. Sve, s čim se sukobite u tom danu – vaši su prošli nerešeni problemi.

***

Sve misli, namere čoveka zapisuju se u astralni plan u vidu nekih energetskih matrica. Kasnije, ukoliko ništa ne menjate u svom životu (u prvom redu na planu mišljenja, pogleda na svet), matrice vam se u određenom periodu vraćaju i primoravaju vas da živite prema životnoj situaciji koju ste vi stvorili. Time se objašnjava činjenica, da čovek stalno dospeva u jedne te iste, nerazrešive, životne situacije. A sve što je potrebno uraditi je, da jednom rešite taj problem, a ne da ponovo bežite od njega, misleći, da će on “sam nestati”. Za to je potrebno ispoljiti volju, upornost i svesno na tome raditi.

***

To, što blagovremeno nije izvršeno, taloži se u našoj podsvesti i koči tok našeg života. Slikovito govoreći, ljudi, koji na vreme ne rešavaju svoje probleme, podsećaju na brodove, koji po dnu vuku teška sidra.

***

Zato je deveti lunarni dan – dan izlečenja karme. Ukoliko tog dana karmički čvor (životna situacija) ne bude razvezan, on će još dublje ući u podsvest i tada ćete morati potrošiti mnogo više snage ne samo na rešenje starog problema, već i na njegovo otkrivanje.  Što čovek ima više takvih nerazrešenih životnih situacija, time mu je manje slobode u životu. Stalno se spotiče o probleme i čvrste umne stavove, koje je sam stvorio.

Tog lunarnog dana mogu se javiti mnogobrojne svađe, konflikti.

Zato maksimalno ograničite kontakte sa ljudima koje malo poznajete, da vas oni ne bi uvukli u raspravu. Ovog dana postoji velika verovatnoća dobijanja trauma, telesnih povreda, a u nekim slučajevima i smrti. Iz tog razloga treba biti oprezan u svemu, počevši od prelaska ulice i završno s korišćenjem stonog pribora. Odrecite se stolarskih i bravarskih poslova.

***

Deveti lunarni dan odgovara za stvaralaštvo i samoobrazovanje, pošto zahtevaju usamljenost i koncentraciju. Čovek može doživeti nadahnuće, neočekivano mu dolaze nove misli, ideje. To je dobar znak, koji ukazuje na to, da ste pravilno razvezali karmički čvor, i energija, koju je on dotle zadržavao, na kraju će se usmeriti u potrebnom smeru. To se isto može reći i za samoobrazovanje. Ukoliko osetite težnju za novim znanjima, znači, da ste se oslobodili od nekih ograničenja i ranije zadržavana energija zahteva realizaciju.

***

Prema tome, pravilan tok devetog lunarnog dana omogućava čoveku da koristi energiju, koja je dotle u njemu bila neiskorišćena zbog energetskih blokova u njegovoj svesti i sudbini (karmičkih “čvorova”).

***

Dan je povoljan za razna čišćenja. Taj lunarni dan posebno odgovara za duža putovanja i preduzimanje raznih mera predviđenih za duže trajanje, među kojima i za ženidbu. Međutim, to je opravdano za ljude koji su očistili svoju karmu i imaju duhovnu snagu.

***

Danas su zabranjeni intimni odnosi, a još više začeće. Ne preporučuje se jesti životinjsku hranu. Dan je povoljan za pojačani fizički rad. Tokom tog danane preporučuje se ogledati se u ogledalu.

***

Organi dana – grudi, bradavice na grudima. Minerali dana: crni biser, aleksandrit, rauhtopaz, marion, serpentin.

***

Snovima tog dana ne treba verovati. Oni mogu biti strašni ali se ne bojte ničeg. To je provokacija tog lunarnog dana. Ujutro će svi ti strašni utisci nestati bez traga.

***

Ljudi rođeni u ovom danu obično imaju slabo zdravlje. Njima se preporučuje da se stalno čiste od razne šljake, kako fizičke tako i astralne.

 

10. lunarni dan: “Fontana”, “Tajni izvor”, “Krab”

Simbol dana je izvor vode, fontana. Fontana je vezana za energiju koja stalno preplavljuje čoveka, ukazuje na duhovnu samostalnost.

Smatra se, da se tog lunarnog dana ostvaruje posebna, nasledna, veza čoveka sa svojim precima. Danas je dobro raditi s karmom pokolenja, porodice. S tim ciljem mogu se koristiti uspomene (razmisliti o svojim korenima), zahvalnosti, meditacija (koncentracija pažnje) nad portretima umrlih i živih rođaka. Ponekad, to podstiče pojavu dopunskog izvora energije, pomoći “otuda”. Međutim, sve treba da ima meru, da ne bi došlo do preterane privrženosti. To se posebno odnosi na veze s umrlim precima. Njima treba odati dužnu počast i ništa više.

***

Deseti lunarni dan je vreme aktivnosti muške energije. Smatra se, da je to dan osnivača roda. Današnji dan korisno je provesti u porodičnom krugu. Odlazak u banju, porodični ručak ili večera veoma je dobar poduhvat, koji ujedinjuje porodicu, služi jačanju porodičnih tradicija. I ne bi trebalo da bude nikakvih porodičnih konflikata, inače će oni “pustiti korenje”

***

Danas je dobro: početi novi posao, ostvarivati poslovnu saradnju, menjati mesto rada, odmarati se, raditi domaće poslove. Stvaranje u svakom smislu je glavna deviza tog dana.

***

Sve, što se započne u tom lunarnom danu, vezuje se čvorovima tradicije. Na primer, ukoliko želite da u porodicu uvedete naviku jutarnjeg vežbanja, tada treba početi sa vežbanjem ovog lunarnog dana i ne prekidati do sledećeg desetog lunarnog dana. Tako će navika čvrsto ući u vaš svakodnavni život.

***

Deseti lunarni dan je najidealnije vreme za sađenje u porodičnom vrtu. Drveće sa plodovima, posađeno danas, davaće bogat rod, i a sam vrt će dugo trajati.

***

Tog dana veoma je dobro početi gradnju porodične kuće. Gradnja će biti uspešna i brza, a život u takvoj kući – veseo i radostan. Kuća, izgrađena na taj način, sama će postati talisman-čuvar za njene stanovnike.

***

Putovanja, započeta ovog lunarnog dana, obavezno se završavaju uspešno. Ukoliko se za vreme putovanja s nekim upoznate, tada će poznanstvo, najverovatnije, prerasti u dugotrajno i čvrsto prijateljstvo.

***

Ovog dana treba slabije fizički opteretiti organizam, ali je najpovoljniji dan za saunu.

***

Organi dana – kosti grudnog koša. Minerali dana: ćilibar, olivin-hrizolit, sardoniks, tirkiz.

***

Snovi su jasni i prijatni. U njima je sve kao u mašti. Međutim, oni se obično ne događaju.

***

Ljudi rođeni u ovom danu mogu imati tesnu vezu s precima. Dobijaju od njih pomoć, ali i vraćaju njihove karmičke dugove. Tog dana se dolazi do tajnih izvora znanja. Znanje  – time treba da se bavi čovek, rođen u ovom danu. Njegov zadatak je rad sa znanjima. Ukoliko je čovek koristoljubiv, moguće je da oboli od raka. Kod muškaraca – oboljenja prostate.

 

11. lunarni dan: “Kundalini”, “Ognjeni mač”, “Kruna”, “Greben”, “ Lavirint”

Ovaj dan smatraju energetski najjačim danom u celom lunarnom ciklusu. Simbolizuje se lavom s krunom. Tog dana može doći do spontanog uključivanja primarne životne energije Kundalini. Tajnom Kundalini vladaju posvećeni i nose je u sebi ljudi rođeni u tom danu. Lunarni dan se može koristiti za: čišćenja, čišćenje finih tela, molitvena i magična dejstva. Praksu treba sprovesti do kraja.

***

Danas ima tako mnogo energije, da je obično koriste za jednodnevno gladovanje.

***

Danas se drevna snaga zemlje, snaga životinjske prirode stapa s lunarnom energijom i traži izlazak. To ne može izdržati svaki čovek. Čovek u sebi oseća snagu, on je siguran, pun entuzijazma i žudi za aktivnostima.

Međutim ukoliko, počevši nešto da radi, makar na trenutak posumnja u svoje aktivnosti – sledi neminovan krah i neuspeh. Da bi prošao vatreno krštenje ovog lunarnog dana, treba biti smeo, odvažan, verovati u svoju pobedu i ni na sekundu ne usporavati tempo. Tog dana sve treba dovoditi do pozitivnog završetka, pa ukoliko niste ubeđeni u svoju snagu, bolje je ne preduzimati ništa ozbiljno.

***

Današnji dan je povoljan za početak političke, administrativne karijere, odmor i putovanja. Odgovara za početak gradnje, koju treba produžiti, bez obzira koliko košta. Sve dotle, dok ne bude potpuno završena. Ukoliko iz nekih razloga morate da je privremeno “zamrznete”, odložite, nastavak gradnje će veoma teško biti uspešan.

***

Svaki posao, započet u ovom lunarnom danu, priključuje se okeanu kosmičke energije, ali prekid makar na trenutak, Kosmos, slikovito govoreći, shvata kao otkazivanje od energetske pomoći i zato se poduhvat “parališe”, iz njega “odlazi život” i on umire.

***

Drevni dvorski astrolozi savetovali su carevima da počinju rat upravo ovog lunarnog dana.

***

Ovog dana treba oprezno rukovati s noževima i viljuškama i drugim predmetima za rezanje. Znak opasnosti – kada padaju noževi i viljuške. Takođe se ne preporučuje ubijati insekte.

***

Organi dana – kičmeni stub, kičma. Lunarni dan je povezan s kičmom i energijom Kundalini, koja se prostire po njoj. Minerali dana: vatreni opal, hematit, sarder.

***

Snovi koji se snivaju danas bivaju ostvarljivi. Budite prema njima pažljivi, oni vas mogu mnogome naučiti, predskazati vam.

***

Ljudi rođeni u ovom danu imaju veliku energiju, koja se može ispoljavati u vidu neobičnih urođenih sposobnosti i raznovrsnih talenata. Međutim, sposobnosti i talenti mogu se ispoljavati nepredviđeno. Za čoveka je važno da ih spozna u sebi i nauči da ih koristi.

Ljude rođene u ovom danu često ujedaju psi, ose, čak i krave.

***

Današnji lunarni dan povoljan je za začeće snažnog, zdravog, talentovanog deteta.

 

prva-cetvrtina-polumesec

@