#cenovnik usluga

Cenovnik
Cenovnik

“Energetska razmena je kvantno-mehanički efekat koji nastaje kao posedica interakcije između najmanje dva subjekta tokom rada u vremeprostoru” 🙂

@