Category : Healing Sessions

Ji Đing ~ Kineska “Knjiga promene” (automatsko predviđanje)

 

Ji Đing je jedan od najstarijih klasičnih sistema proročanstva. Smatra se da je njegov prvi tekst nastao u Kini, oko 1000 godina pre naše ere.
Postupak divinacije (orakla, proročanstva) u okviru Ji Đing sistema podeljen je u nekoliko faza. Započinje postavljanjem pitanja, a za cilj ima dobijanje odgovora u vidu veće simbolske celine – heksagrama, koji će predstavljati predmet tumačenja, kroz analizu sadejstva trigrama koji ga čine.

Kako da započnete proces divinacije?

Postavite pitanje. To je prvi, ali ključni korak. Zamislite se nad oblašću života (npr. zdravlje, odnosi, posao) ili konkretnom situacijom/događajem, koji vam zadaje muke ili izaziva uzbuđenje i, čiji vam je ishod bitan. Kako biste tu situaciju mogli da rešite na način koji je za vas najpovoljniji? Kreirajte pitanje koje se odnosi na vas lično u datim okolnostima i zapišite ga na praznom parčetu hartije. Vodite računa da ono bude vremenski precizno definisano, jer će se svaka linija heksagrama odnositi na prostorno – vremensku dimenziju vašeg pitanja.

Kineska tradicija nalaže da misaono utonete u sadržaj svog pitanja, kako bi vaš um postao prijemčiv, a duh otvoren za primanje odgovora. Ostanite fokusirani na vaše pitanje i u fazi sve dok ne izvučete određeni heksagram.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SADA POSTAVITE PITANJE ILI ZAMISLITE SITUACIJU I ~ KLIKNITE NA SLIKU ~ KAKO BI DOBILI BROJ HEKSAGRAMA U KOME SE KRIJE ODGOVOR:

 

(svakim klikom na ovu sliku novi broj heksagrama će se pojaviti u polju ispod)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Onog trenutka kada ste dobili broj heksagrama koji se odnosi na vaše pitanje, možete se posvetiti konsultovanju proročišta, tj. čitanju teksta koji sadrži značenje heksagrama. Za tumača – početnika sasvim će biti dovoljno da se fokusira na razumevanje samog teksta. Treba napomenuti da vrlo često dobijemo heksagram čije se tumačenje samo posredno odnosi na postavljeno pitanje. Zato je sagledavanje teksta iz jedne šire perspektive od presudnog značaja za njegovo razumevanje, a potom i izvlačenje pouke ili dobijanje smernica. Ponekad se dešava da steknemo utisak kako se samo rečenica ili pasus teksta odnose na postavljeno pitanje, ali je i to dragoceni izvor informacije. Ponekad je upečatljiv i slikovit i sam naziv dobijenog heksagrama već dovoljano oslikava situaciju koja je predstavljena pitanjem, te je i to znak jasnog sinhroniciteta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukoliko ste dobili heksagram broj:

1 – 32 ~ VAŠ ODGOVOR PROČITAJTE OVDE;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukoliko ste dobili heksagram broj:

33 – 64 ~ VAŠ ODGOVOR PROČITAJTE OVDE.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukoliko želite da saznate detaljnu analizu svog heksagrama posetite OVU STRANICU, pronađite gore-dobijeni broj u aktivnoj tabeli, kliknite na taj broj i pročitajte vrlo detaljan odgovor na engleskom jeziku 🙂

@