Šta je Rekonekcija?

Rekonekcija (ili Lična Rekonekcija) je mnogo više od isceljivanja, to je proces rekonektovanja ili vašeg ponovnog povezivanja na višem nivou s vašom istinskom životnom svrhom i Univerzumom. Odluka da to učinite svesni je izbor s vaše strane. Ako želite da krenete dalje u svom životu i doživite jaču povezanost sa samim sobom, svojim potencijalima, talentima i Univerzumom, onda Rekonekcija jeste za vas. Ona predstavlja ispunjenje vaše svrhe rođenja i ostvarenje najviše lične sreće. Ovaj proces vas približava ličnom optimalnom genetskom kodu i često izaziva velike pozitivne promene i napredak u životu pojedinca i njegovom sveopštem zdravlju.

rekonekcija-evolucija Rekonekcija nas podseća ko smo i vraća nas u prirodno, zdravo stanje – ravnotežu. Rekonekcija je, zapravo, prilika za korak naviše, to je naša evolucija; sveobuhvatni proces ponovnog povezivanja sa Univerzumom kroz spektar svetlosti i informacije, a što je sve potkrepljeno najnovijim teorijama iz oblasti kvantne fizike. Danas se zna da je moguće isceljivanje svetlošću, informacijama i vibracijama, jer je nauka došla do saznanja o postojanju “polja nulte tačke” – neograničenog polja svih mogućnosti.

– Sa čime se, ustvari, mi rekonektujemo?

Lična Rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni, energetski meridijani osobe (aksiatonalne linije) sa energetskom mrežom linija planete Zemlje i Kosmosa. Naime, svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i tačaka koje imaju ulogu naše veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija između velikog i malog, makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.
promena-rekonekcija Rekonektivna energija ponovo povezuje sve nivoe u čoveku, ostvarujući tako unutrašnju harmoniju i jedinstvo sa univerzumom. Poput priključivanja na internet, čovek se povezuje sa sveobuhvatnom inteligencijom života koja iz beskraja svojih mogućnosti bira one informacije i energije koje najviše odgovaraju datom čoveku i svakom njegovom problemu. Jedini ograničavajući faktor isceljujućeg i razvojnog efekta Rekonekcije leži u spremnosti klijenta da prihvati promene koje sa sobom nosi ponovno povezivanje sa celinom.

Rekonekcija je specifičan proces, u smislu tretmana, koji se odvija kod istog praktičara u dva uzastopna dana ili u razmaku ne dužem od 48 sati.

Klijenti koji su prošli kroz svoju Rekonekciju navode sledeće dobrobiti:

 • Povećanje energije, vitalnosti i snage
 • Izoštrena percepcija, koncentracija i memorija; jasnija moć opažanja; preciznije govorno i misaono izražavanje
 • Sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju
 • Pojačana intuicija, instinkt i kreativnost; ubrzano osvešćivanje sopstvenih skrivenih talenata
 • Osećaj dubljeg, jasnijeg smisla i svrhe svog postojanja
 • Pojava novih životnih prioriteta i kreiranje perspektivnijih životnih vizija
 • Nestanak tegoba, strahova i osećaja krivice
 • Uzdizanje fizičkog, mentalnog i duhovnog nivoa na više energetske frekvencije
 • Duboka unutrašnja opuštenost i mir
 • Kvalitetan i isceljujuć san; telesna vitalnost i izostanak ozbiljnijih bolesti
 • Prirodnije primanje i darivanje ljubavi, razvijanje empatije; nestanak negativnih emocionalnih i mentalnih obrazaca
 • Uživanje u sadašnjem trenutku i osećaju blagostanja
 • Usklađivanje sa životnom okolinom, prirodnim ciklusima, godišnjim dobima i vremenskim prilikama

Rekonekcija ima moć usklađivanja, balansiranja i pomlađivanja naših meridijana. Isto tako se smatra da uspostavlja njihovu permanentnu aktivaciju, kao i aktivaciju svih 12 lanaca DNK, ujedno ih reintegrišući i povezujući s paralelnim ravnima postojanja. Ovo je budućnost isceljivanja u koju smo zakoračili već sada.rekonekcija-meridijani

Ukratko o seansama lične Rekonekcije

Oba tretmana se rade na stolu za masažu u opuštajućem ambijentu u trajanju od oko 45-60 minuta i oko 30 minuta za uvodni razgovor, popunjavanje inicijalne dokumentacije, odgovore na Vaša pitanja plus vreme za kraći razgovor o utiscima posle seanse.

Pre seanse izbegavajte parfeme i upotrebu kozmetičkih preparata s mirisom, nakit možete da zadržite na sebi ako vam je ugodan. Obucite vama prijatnu odeću a za vreme seanse ležaćete na leđima, zatvorenih očiju, bez obuće.

Za vreme seanse je najbolje da budete radoznali i otvoreni za sve što možete da doživite. Ne preporučuje se da meditirate, da se molite ili da se vezujete za neki određeni ishod. Budite otvoreni da u potpunosti doživite ovo novo iskustvo, tj. evolutivni proces koji se tog momenta pokreće.

Posle prve seanse neophodno je da imate jedan normalan ciklus spavanja od 8 sati. Između dve seanse poželjno je da ostatak dana, do noćnog spavanja provedete u mirnom okruženju pritom izbegavajući bilo kakve iscrpljujuće, napete i stresne aktivnosti i situacije. Posle druge seanse možete da se bavite svojim uobičajenim aktivnostima.

Rekonekcija – povratak na svoju životnu stazu, povratak svojoj suštini:

rekonekcija-isceljivanje-uporedna

@