#Rekonektivno isceljivanje na daljinu

Rekonektivno isceljivanje na daljinu
Rekonektivno isceljivanje na daljinu

Seansa Rekonektivnog isceljivanja na daljinu je podjednako efikasna kao i ona u kojoj se klijent i praktičar nalaze zajedno u istoj prostoriji. Ove lekovite frekvencije su, zapravo, energija, svetlost i informacija a ne sila, tako da ne slabe sa udaljenošću već postoji subjektivni osećaj da se one, čak i – pojačavaju. U stvari, one postoje i “rade“ izvan vremena i prostora – u kvantnom polju, gde je udaljenost nebitan faktor a proces njihove aktivacije i primopredaje se odvija trenutno…

@