#majanski kalendar

Majanski kalendar – Colkin
Majanski kalendar – Colkin

Colkin (Tzolkin) je osnovni i jedan od brojnih svetih kalendara Maja, naziva se još i Harmonijski modul, Galaktička konstanta ili DNK vremena. Colkin je matrica od 260 jedinica odnosno Kinova, nastala kombinacijom 20 svetlosnih, solarnih pečata (arhetipova) i 13 galaktičkih tonova (frekvencija). Ovih 260 modula radijalnih pulsacija stvaraju rezonantno polje koje mi doživljavamo kao stvarnost (vremeprostor). Colkin je matrica koja uspostavlja indeks telepatske kosmologije.

“In Lak’ech Ala K’in” ~ Življenje kodeksa Srca
“In Lak’ech Ala K’in” ~ Življenje kodeksa Srca

U Majanskoj tradiciji postoji pozdrav za koji znaju mnogi ljudi koji rade sa Majanskom mudrošću. To je zakon “In Lak’ech Ala K’in” (In Lakeš Ala Kin) što znači: Ja sam drugo Ti (savremena interpretacija). To takođe znači: Ja sam Ti i Ti si Ja (tradicionalna Majanska interpretacija). Shvatili smo da je ovaj Majanski pozdrav odavanje počasti jedno drugom. To je izjava jedinstva i jednote.

@