Rekonekcija ~ Rekonektivno isceljivanje ~ Energy HealthCare

Pravna izjava: Informacije sa sajta www.rekonekcija.rs nisu terapijskog tipa niti su namenjene kao zamena za savete, dijagnoze i/ili terapije lekara ili bilo kog zdravstvenog radnika koji Vas savetuje u vezi Vašeg zdravlja. Isključivo je na Vašoj slobodnoj volji da li ćete i kako praktikovati informacije ponuđene na ovim stranicama. Vi ste lično odgovorni za Vaše posete lekaru i zdravstvenu negu o sebi.

@