Wellness je prirodna potreba

svakog savremenog čoveka koji neguje svoje zdravlje. Želja da se oslobodi stresa, opusti i uživa u životu, raduje svakodnevnim izazovima, bude u balansu, da se oseća zdravo, srećno i vitalno – normalna je težnja svih nas.

Međunarodna zdravstvena organizacija navodi da je Wellness balans uma, duha i tela koji nam omogućava da lako ostvarimo naše ciljeve i otkrijemo smisao i svrhu života. To je svesno-usmereni evolutivni proces ka ostvarenju potpunog potencijala pojedinca.

Wellness čini sveukupnost fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti.

“Samo zdrav čovek može biti srećan.”