pitanja-rekonekcija-rs

“Prva seansa, možda čak i deo prve seanse, može biti više nego dovoljna. U principu se savetuje da planirate tri seanse. I mada je svaka seansa specifičan doživljaj, često se nešto posebno zanimljivo događa u trećoj seansi.
Isceljenje se zbiva u trenutku. Ono što zahteva “vreme” jeste da ta osoba “odluči” da prihvati isceljenje. Ako ne primite sve što ste očekivali nakon prve, druge ili treće seanse, vreme je da se prepustite i dozvolite da se stvari same od sebe razvijaju. Ako ne primite ništa nakon trećeg isceljivanja, Rekonektivno isceljivanje možda nije pravi način da primite ono što očekujete u tom trenutku vašeg života. Ponoviću opet, možete se prepustiti i dozvoliti da se dogodi ono što se treba dogoditi. Možda odlučite da se vratite kroz tri, šest, možda osamnaest meseci. Jedine situacije u kojima bih savetovao još nekoliko dodatnih seansi su: a) ako vam se dogodi nešto novo; ili b) ako ste doživeli jasan, prepoznatljiv, pouzdan napredak nakon prva tri dolaska i čini vam se da bi trebalo ići još malo dalje. U tom slučaju bi trebalo imati još nekoliko seansi. Nakon toga, ponovo bih savetovao da se prepustite i dozvolite da se proces vremenom razvije. Rekonektivno isceljivanje ne podrazumeva redovne posete ili “vezivanje” za praktičara. Nema potrebe da dolazite na isceljivanja jednom nedeljno, ili redovno na bilo koji drugi način. Kada ste jednom završili sa seansama, “imate vlasništvo” nad svojim promenama, nad svojim isceljenjem, svojim razvojem. Vaše je. Niko vam ga više ne može oduzeti. Nikada.” – Dr Erik Perl