pitanja-rekonekcija-rs

“U osnovi, razlika između Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije je u nameri. Namera Rekonektivnog isceljivanja u suštini je isceljenje, bilo na fizičkoj, mentalnoj, emotivnoj, duhovnoj ili bilo kojoj drugoj ravni; dok namera Rekonekcije jeste da nas uvede u punoću naše nerazdvojive veze sa univerzumom, a to se postiže kroz dve seanse, uobičajeno nazvanih “primanjem” Lične Rekonekcije. Međutim, da biste postigli Rekonektivno isceljenje vi ćete, do određenih granica, doživeti rekonekciju kao deo tog procesa. Upravo ta “Rekonekcija” omogućava Rekonektivnom isceljivanju da bude tako dramatično sveobuhvatnije od svih ”tehnika” isceljivanja za koje smo do sada znali.
Mada ovo nisu sasvim odvojeni procesi, i da bi u potpunosti imali koristi od svakog, vaše Rekonektivno isceljenje i vaša Lična Rekonekcija treba da se dožive u odvojenim terminima.” – Dr Erik Perl

Saznajte razliku između Rekonektivnog isceljivanja i lične Rekonekcije (video sa srpskim prevodom)